Over PRO-Rotterdam

PRO Rotterdam is een samenwerking van Prothetiek, Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde en Orthodontie.

Bij PRO Rotterdam worden, uitsluitend op verzoek en verwijzing van tandartsen/huisartsen, allerlei interdisciplinaire specialistisch tandheelkundige behandelingen uitgevoerd, zoals uitgebreid restauratief en prothetisch werk al dan niet na parodontale en of orthodontische behandeling of na plaatsing van implantaten en behandeling in verband met functionele en esthetische correcties. Het prothetisch, restauratief werk zal uitsluitend gedaan worden na overleg en instemming van de oorspronkelijke verwijzer.

 

PRO Rotterdam houdt zich ook bezig met behandelingen in het kader van de “Regeling Bijzondere Tandheelkunde” door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Hier gaat het met name om uitgebreide restauratieve behandelingen van aangeboren afwijkingen en verworven afwijkingen zoals oligodontie , amelogenesis imperfecta, maar ook extreme gebitsslijtage.

 

Er is een nauwe samenwerking voor advies en eventueel behandeling na overleg met de verwijzer met  ENDO Rotterdam voor behandeling van infecties vanuit het wortelkanaal en de behandeling van tandheelkundige traumaslachtoffers. Dezelfde samenwerking bestaat met Kliniek voor Parodontologie Rotterdam voor de behandeling van tandvleesinfecties en het plaatsen van implantaten. Binnen PRO is een specialist orthodontie werkzaam en verder wordt er nauw samengewerkt met een aantal orthodontisten met name als het gaat om de gezamenlijke behandeling van aangeboren afwijkingen en traumaslachtoffers.