FAQ's

 

Implantologie

Kan een volledige implantologische behandeling binnen één dag?

In het algemeen geldt dat hoe meer tijd wordt genomen om de implantaten vast te laten groeien hoe minder risico er is dat er problemen zullen optreden met vastgroeien. Echter in het geval waarbij de patiënt geen tanden heeft is de voorspelbaarheid van het plaatsen van de implantaten en het op dezelfde dag plaatsen van de brug zeker goed mogelijk. De vorm van de kaak moet wel geschikt zijn, daar de implantaten d.m.v. een sjabloon op een exact vastgestelde plaats worden aangebracht. 's Avonds is het dan mogelijk om een lichte maaltijd te gebruiken.

De kans op problemen (met name esthetisch) bij 1 implantaat met een kroon zijn vooralsnog te groot en wordt op het ogenblik internationaal nog onderzocht. In sommige gevallen is het mogelijk om als het bot in een goede conditie is en er geen ontstekingen zijn, direct na het plaatsen van het implantaat daar een tijdelijke kroon op te plaatsen, zodat er niet een andere tijdelijke voorziening gemaakt hoeft te worden.

Kan er een brug gemaakt worden op één implantaat en één eigen tand?

Dit kan wel, maar is niet aan te raden. Dit werd vroeger wel gedaan, maar deze constructies gaan meestal stuk. Een eigen tand heeft een wortelvlies dat een klein beetje beweging toelaat. Een implantaat geeft echter totaal niet mee omdat het stijf verankerd zit in het bot. Door dit verschil in beweeglijkheid wordt alle druk op het implantaat uitgeoefend waardoor de schroef in het implantaat stuk kan gaan en soms het implantaat zelf ook breekt.

Als één vaste constructie over de hele kaakboog wordt gemaakt is de verbinding over het algemeen wel sterk genoeg om een koppeling tussen eigen tanden en implantaten te maken.

Kun je verschil zien tussen implantaatkronen en eigen tanden?

Over het algemeen kunnen kronen en bruggen op implantaten zo worden gemaakt dat niemand het verschil opmerkt. Alleen bij een heel nauwkeurige inspectie zal soms enig verschil met eigen tanden en kiezen te zien zijn, maar dit geldt ook voor conventionele kronen en bruggen.

Er wordt nog steeds vooruitgang geboekt op het gebied van de esthetiek. Sinds het vastgroeien (osseoïntegratie) geen probleem meer is, zijn onderzoekers wereldwijd bezig om implantaat-gedragen kronen en bruggen een steeds mooier en natuurlijker uiterlijk te geven.

Ben ik te jong voor implantaten?

Men kan wel te jong zijn voor implantaten. Er kan beter niet voor het twintigste jaar worden geïmplanteerd. Het is verstandig om tot die leeftijd tanden en kiezen met een tijdelijke constructie te vervangen.

Om succesvol implantaten te kunnen krijgen is het namelijk absoluut noodzakelijk dat de kaken volgroeid zijn. Dit is niet bij iedereen op hetzelfde tijdstip het geval. Als te vroeg wordt geïmplanteerd zal het implantaat op zijn plaats "vast" blijven zitten, terwijl de andere tanden en/of kiezen nog verder uitgroeien. Daardoor zal het implantaat uiteindelijk onder het niveau van de buurelementen blijven hangen. Dit ziet er erg lelijk uit en er is vervolgens ook weinig meer aan te doen.

Om zeker te zijn of er niet te vroeg wordt geïmplanteerd kunnen schedelröntgenfoto's die met een zeker tijdsinterval genomen zijn met elkaar worden vergeleken. Indien er geen verschil wordt waargenomen tussen de foto's betekent dit dat de groei is gestopt en er kan worden geïmplanteerd.

Ben ik te oud voor implantaten?

In principe bent u nooit te oud voor een implantaat. Zolang u gezond bent en de behandeling fysiek aan kunt, is implanteren mogelijk. Het is al regelmatig met veel succes bij 90-plussers toegepast.

Kan een implantaat weer verwijderd worden?

Moeilijk. Een implantaat is op den duur helemaal vergroeid met het bot. Als het het bot helemaal tegen het implantaatopervlak is aangegroeid, is het uitschroeven van het implantaat onmogelijk geworden. Het implantaat moet dan losgeboord worden wat betekent dat er een laagje bot rondom het implantaat verloren gaat.

Kan er na verlies van een implantaat weer een ander worden geplaatst?

In principe wel. Het hangt af van de oorzaak van het verlies van het implantaat. Als deze oozaak bekend is en kan worden weggenomen dan kan er na verwijdering en genezing van het bot met succes weer een nieuw implantaat worden geplaatst.

Wanneer kunnen implantaten niet worden toegepast?

Het succes van een implantologische behandeling hangt van een aantal factoren af:

 • Er dienen geen ernstige gezondheidsproblemen te zijn, zoals recente bestraling van het hals-hoofd gebied, slecht ingestelde suikerziekte of gebruik van bepaalde geneesmiddelen (corticosteroïden).
 • Osteoporose hoeft geen bezwaar te zijn maar maakt het wel vaak noodzakelijk om een wat langere ingroeifase aan te houden.
 • Bij slechte mondhygiëne, roken of tandenknarsen is de kans op problemen aanzienlijk verhoogd.
 • Bij ontstoken tandvlees is implanteren niet verantwoord. Als er tandvleesproblemen zijn moeten die eerst grondig behandeld worden. Dit kan door uw eigen tandarts of de tandarts-parodontoloog gedaan worden.

Kan een implantaat worden afgestoten?

Nee. Een implantaat van titanium heeft een buitenoppervlak van titaniumoxide of hydroxyapatiet dat buitengewoon biocompatibel is. Dat wil zeggen dat het bot het als het ware als lichaamseigen beschouwt en daar graag tegenaan wil groeien.
Het kan wel voorkomen dat er bepaalde agressieve bacteriën in de mond aanwezig zijn, die zich aan het oppervlak van het implantaat hechten en zo een ontstekingsreactie van het omringende tandvlees veroorzaken waardoor het houvast verloren gaat. Deze bacteriën dienen dan ook door adequate mondhygiëne en eventuele antimicrobiële therapie te worden bestreden.

Hoe lang gaat een implantaat mee?

De levensduur van implantaten neemt toe naarmate de kennis en ervaring in de implantologie toeneemt. In de onderkaak functioneren in ca. 96 van de 100 gevallen de implantaten na tien jaar nog probleemloos. De prognose in de bovenkaak ligt met 93% wat lager. De oorzaak van dit verschil ligt in de wat brozere structuur van het bot in de bovenkaak.


De levensduur van een implantaat is verder afhankelijk van hoe het onderhouden wordt. Het is belangrijk dat een implantaat goed wordt schoongehouden. Verder heeft roken een negatieve invloed op de levensduur van de implantaten.

Moet ik zorgen voor vervoer na de behandeling?

Op de dag dat u operatief behandeld wordt, is het aan te raden dat u voor vervoer zorgt. Als u valium hebt ingenomen mag u beslist niet zelf aan het verkeer deelnemen. Bij wat kleinere ingrepen kunt u wel eventueel van het openbaar vervoer gebruik maken. Soms is de ingreep zo eenvoudig dat u wel zelf kunt autorijden of fietsen, maar dit dient wel van tevoren overlegd te worden.

Wat mag ik vóór en na de behandeling niet doen?

 

 • Alcoholgebruik is niet toegestaan gedurende de eerste twee weken na de behandeling.
 • Roken wordt sterk afgeraden van twee weken vóór tot zes weken na de behandeling, daar roken de wondgenezing negatief beïnvloedt.
 • Wanneer u geheel tandeloos bent mag u, afhankelijk van de omvang van de operatie, de eerste week alleen gepureerd voedsel eten. In de tweede week kan hier wat fijngemaakt voedsel aan worden toegevoegd.
 • Voorkom belasting van het gebied waarin geïmplanteerd is.
 • Als u een plaatje of prothese hebt, mag u dat niet dragen totdat dat is aangepast door uw behandelaar. Dat kan soms direct na de behandeling, soms pas één of twee weken daarna.

 

Welke ongemakken kan ik verwachten na de behandeling?

Afhankelijk van de omvang van de operatie moet u rekening houden met enige zwelling en tijdelijke verkleuring van slijmvlies, wang en lippen. Om dit te beperken krijgt u na de behandeling een koudekompres dat u 15 à 30 minuten tegen uw gezicht houdt.
Een enkele keer treedt er een tijdelijke verkleuring van de hals op, meestal als er een bot-toevoegende operatie is uitgevoerd. Soms kan een lichte nabloeding optreden, die meestal snel stopt als u enige tijd flink op een gaasje bijt.
Soms kan er na het plaatsen van implantaten in de onderkaak een lichte tinteling of verdoofd gevoel van de onderlip optreden. Dit gevoel verdwijnt over het algemeen na enige tijd vanzelf.

Wat zijn de voor- en nadelen van implantaten?

Voordelen:

 • implantaten zitten vast in de kaak en maken een vaste constructie mogelijk;
 • het gebit voelt weer aan als "eigen" waardoor enorme psychologische winst wordt geboekt;
 • implantaten zijn veel comfortabeler dan een uitneembare constructie;
 • de kaak blijft in model (de kaakwal slinkt niet meer);
 • eigen tanden of kiezen hoeven niet meer te worden afgeslepen (zoals bij bruggen);
 • implantaten zijn sterk en niet gevoelig voor tandbederf.


Nadelen:

 • het betreft een chirurgische ingreep;
 • het is kostbaar;
 • het behandeltraject is vaak langer;
 • soms is het op medische gronden niet mogelijk.

Is de behandeling pijnlijk?

Nee. De behandeling is niet pijnlijk omdat deze altijd (tenzij u dat niet wilt) onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. Dit niet omdat de behandeling zelf erg pijnlijk is maar omdat het comfortabeler is voor u en daarmee de behandeling effectiever en sneller kan worden gedaan. U kunt wel napijn krijgen maar deze is zo gering dat u die met een eenvoudige pijnstiller (paracetamol of ibuprofen) kunt onderdrukken.

Parodontologie: uitleg voor bestaande patiënten

Is de behandeling pijnlijk?

Nee. De behandeling is niet pijnlijk omdat deze onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. U kunt wel napijn krijgen, waartegen u pijnstillers voorgeschreven krijgt. Deze kunt u eventueel al voor de behandeling innemen.

Kunnen niet-parodontologische behandelingen zoals extraktie, endo, etcetera ook gedaan worden?

De regel is dat alle behandelingen buiten behandelingen aan het tandvlees of voor implantaten door uw eigen tandarts worden uitgevoerd of begeleid. Soms wordt er in overleg met uw tandarts bij ons een extraktie gedaan. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een flap-operatie of als voorbereiding op een implantaat.

Bij de herbeoordeling bleek dat er een flap-operatie nodig is: waarom is die flap-operatie eigenlijk niet meteen gedaan?

Een flap-operatie is een ingreep die nodig kan zijn om de laatste resterende problemen aan uw tandvlees te verhelpen. Een dergelijk procedure is niet zinnig als niet eerst uw mond goed is gereinigd en u in staat bent uw gebit te onderhouden omdat anders op termijn het resultaat van een flap-operatie teniet zou worden gedaan.

Wat is nazorg? Hoe lang blijf ik in de nazorg?

Nazorg is het ondersteunen van u met uw thuiszorg (poetsen rageren, stokeren, flossen). Ervaring leert dat het onderhoud thuis onderhevig is aan vele invloeden die het essentiele onderhoud van uw gebit in de weg staan. Daarom is regelmatige motivatie en reiniging op plaatsen waar u niet bij kan komen van groot belang. Ook kan dan elke keer de situatie van uw tandvlees worden beoordeeld en b.v. eventuele verandering in uw algemene gezondheid worden meegenomen.

Kan ik altijd bij de mondhygiënisten van de Kliniek voor Parodontologie onder behandeling blijven?

Afhankelijk van uw eindsituatie na behandeling binnen de Kliniek kan uw probleem dusdanig klein zijn dat behandeling verder bij ons in de Kliniek overbodig gespecialiseerd is. Mocht u ondanks dat toch bij ons voor controle willen blijven kan dat, na overleg met uw tandarts, worden gedaan. In het geval dat na de behandeling binnen de Kliniek het eindpunt stabiel is maar nog duidelijke restproblemen vertoont kunt u uiteraard op onze specialistisch kennis blijven rekenen binnen de nazorg.

Wat is het verschil tussen de mondhygiënist bij de tandarts, een vrijgevestigde mondhygiënist en mondhygiënisten bij de KPR?

De mondhygiënisten bij de Kliniek voor Parodontologie zijn gespecialiseerd op hun gebied. Door extra training en door de extra tijd die zij kunnen besteden aan de behandeling zijn zij beter in staat om uw tandvleesproblemen te behandelen dan de collega's in een vrije vestiging of bij uw eigen tandarts.

Wat is het verschil tussen een 'controle mondhygiene' en een 'herbeoordeling'?

De controle mondhygiëne is bedoeld om na de intensieve behandeling bij de mondhygiënist, waar u elke week of om de 2 weken wordt behandeld, de startende genezing van uw tandvlees te volgen. Op dat moment zal het tandvlees door genezing voor een deel al geslonken zijn waardoor de u aangeraden stokers of ragers te klein worden voor de ruimte tussen uw tanden of kiezen. Daarmee is de kans zeer groot dat u ondanks alle moeite uw gebit niet optimaal meer schoon krijgt. Binnen deze controle wordt u daarom door de mondhygiënist geholpen om deze probleemgebieden extra te reinigen zodat het resultaat van de uitgevoerde behandeling beter is dan wanneer deze controle niet wordt uitgevoerd.

Bij de herbeoording die 6 tot 8 weken na de controle mondhygiëne wordt uitgevoerd zal de tandarts-parodontoloog uw tandvlees beoordelen door het maken van een parodontiumstatus. Aan de hand daarvan en aan de hand van uw wensen wordt met u het vervolgtraject besproken.

Lasertechniek: ja of nee?

De lasertechniek is in ons vakgebied een ontwikkeling van de laatste jaren die nog kampt met technische problemen. Daardoor is het (nog) niet goed mogelijk om alle plaatsen in de mond te bereiken. Dat houdt in dat de effectiviteit van het apparaat nog niet optimaal is. Wij houden de ontwikkeling nauwgezet in de gaten en zullen tot toepassen overgaan als ook de laatste nadelen zijn verholpen. Vooralsnog werken wij voornamelijk met de laatste nieuwe ultrasone apparatuur.

Wat gaat er gebeuren na de eerste afspraak?

De komende behandeling zal bestaan uit een aantal afspraken bij een mondhygiënist die specifiek is opgeleid in het behandelen van uw parodontale problemen. Binnen deze behandeling zal hij of zij uitgebreid aandacht besteden aan uw (systeem van) mondhygiëne of eigenlijk bestrijding van de bacteriële ontsteking in uw mond. Doel daarvan is dat u een systeem ontwikkelt dat u past en effectief is waarmee u in staat bent eenmaal in de 24 uur uw mond te "ontsmetten". Met dit systeem heeft u dan de maximale kans uw mond gezond te houden en het behoud van uw tanden en kiezen te waarborgen.

Daarnaast zal hij/zij pijnloos (onder verdoving) steeds een deel van uw mond reinigen door middel van ultrasone en/of handinstrumenten. Doel daarvan is de bacterieën en tandsteen die onder uw tandvlees aanwezig zijn te verwijderen, zodat de genezing van uw tandvlees op gang kan komen.
Na 6 weken komt u weer bij de mondhygiënist voor controle. Het doel van deze controle is dat u op dat moment 6 weken bezig bent met het nieuwe systeem van mondhygiëne en dat door genezing van uw tandvlees de ruimten tussen uw tanden en kiezen groter worden. Daardoor zullen de maten van de ragers aangepast moeten worden zodat u uw gebit optimaal kan reinigen. Door deze afspraak is de kans op een vervolg met mogelijke chirurgie beduidend minder.

Ongeveer 6 tot 8 weken daarna komt u bij de parodontoloog om de situatie opnieuw te bekijken en op te meten. Door middel van dia's wordt de huidige situatie vergeleken met die van het eerste bezoek. Op dat moment zal er met u gesproken worden over de restproblemen die nog aanwezig zijn en welke optie u heeft om die te bestrijden/elimineren. Het is mogelijk dat u na de eerste behandeling klaar bent in de Kliniek of dat er een aanvullende behandeling nodig is of dat u ons voor onderhoud nog een jaar zal bezoeken.

Parodontologie Algemeen

Ik heb een slechte adem (halitose): kan mijn tandvlees de oorzaak zijn?

Ja. Ontstoken tandvlees kan aanleiding geven tot een slechte adem samen met beslag van de tong (90%). Daarbij is het van belang dat uw tandvleesprobleem wordt behandeld en dat u leert hoe u uw tong goed kan reinigen.

Wat kunt u verwachten bij het eerste bezoek aan de Kliniek voor Parodontologie?

Het eerste bezoek duurt normaal gesproken een uur. In dat uur maakt u uitgebreid kennis met de tandarts-parodontoloog die graag wil weten wat de eventuele problemen en wat uw wensen zijn. Daarna zal in uw mond het tandvlees beoordeeld worden aan de hand van een parodontiumstatus (pockets meten) en röntgenfoto's. Aan de hand van de verzamelde informatie zullen de diagnose en de behandelingsmogelijkheden met u worden besproken.

Komt het teruggetrokken tandvlees weer op z'n oude plek?

In basis volgt het tandvlees de vorm van het onderliggende bot. Hoofdzakelijk zal daaom bij verlies van kaakbot na een parodontale ontsteking het tandvlees terugtrekken en niet meer op het originele niveau terugkomen. Een uitzondering hierop is het teruggetrokken tandvlees aan de buitenkant van uw tanden of kiezen. Daar kan in sommige gevallen het tandvlees met behulp van een operatie weer op het originele niveau worden teruggebracht.

Wat is een pocket?

De pocket is de ruimte tussen het tandvlees en de tanden en de kiezen. Als het tandvlees gezond is, dan is de pocket maximaal 3 mm. diep. Pocketdiepte wordt gemeten met behulp van een pocketsonde.

Betekent ontstoken tandvlees dat ik parodontitis heb?

Nee, niet iedereen die ontstoken tandvlees heeft, krijgt ook parodontitis. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid en eventueel de agressiviteit van de tandplak en die verschilt per persoon. Ook de algemene weerstand speelt hier een duidelijke rol. Erfelijkheidsfactoren kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van parodontitis.

Hoe herken ik ontstoken tandvlees?

Uw tandarts of mondhygiënist kan het beste vaststellen of uw tandvlees al dan niet ontstoken is. Dit gebeurt m.b.v. een pocketsonde. Deze sonde wordt ingebracht tussen tandvlees en tanden en kiezen en dan kan geconstateerd worden of uw tandvlees ontstoken is. In het algemeen is het zo, dat ontstoken tandvlees rood, slap en gezwollen kan zijn, en dat het bij het poetsen kan bloeden, dit kunt u zelf constateren. Maar deze verschijnselen zijn niet altijd aanwezig. Dus als u geen klachten hebt, wil dat nog niet zeggen dat uw tandvlees gezond is.

Kan ik ook zonder verwijzing bij de tandarts-parodontoloog of de mondhygiënist in de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam terecht?

Nee, u dient een verwijzing van uw tandarts, eventueel via uw mondhygiënist, te hebben. Daarna zult u altijd door een van de tandarts-parodontologen worden bekeken om uw probleem zo in te schatten dat er een optimale behandeling bij u wordt uitgevoerd.

Wat kan ik nu zelf doen?

De behandeling van het probleem bestaat voor een groot deel uit het ondervangen van de te beheersen factoren. Eén van de meest belangrijke factoren is de infectiebestrijding in uw mond door het zo grondig mogelijk reinigen van uw mond. Essentieel in deze reiniging is dat u eenmaal per dag uitgebreid met de tandenborstel en ook met een middel voor tussen uw tanden (flossdraad, tandenstoker of ragertjes) uw mond ontsmet. Het spoelen met een mondspoelwater heeft daarbij slechts een mogelijk additionele functie en zeker niet een vervangende! Ons advies is: tweemaal per dag poetsen (waarvan eenmaal dus een uitgebreide reiniging). Stoppen of minderen van het roken is een factor die de vooruitzichten van het behoud van uw gebit en de resultaten van een mogelijke behandeling zeer sterk verbeteren.

Waarom stuurt mijn tandarts mij door naar de tandarts-parodontoloog: de tandarts kan dit toch ook zelf doen?

De tandarts-parodontoloog is gespecialiseerd op het gebied van de problemen van het tandvlees. Na de studie tandheelkunde heeft hij of zij zich toegelegd en extra kennis verkregen van dit specifieke onderdeel binnen de tandheelkunde. Daarom is de tandarts-parodontoloog beter in het diagnostiseren en behandelen van tandvleesproblemen waardoor u naar de mening van uw eigen tandarts beter geholpen kan worden om van uw tandvleesprobleem af te komen.

Ik ben verwezen naar de tandarts-parodontoloog... wat nu?

Uw tandarts heeft u verwezen voor problemen aan uw tandvlees. Deze problemen zijn in veel gevallen moeilijk voor u zelf vast te stellen. Bloedend tandvlees of het terugtrekken daarvan zijn symptomen die u zou kunnen herkennen bij uzelf. Mogelijk dat de tandarts de diagnose parodontitis heeft gesteld.
De praktische kant van de zaak: u kunt contact opnemen met de Kliniek voor het maken van een afspraak. In vervolg op de door u gemaakte afspraak zenden wij u een kaartje met bevestiging van datum en tijdstip van uw afspraak alsmede een route-beschrijving. Tevens treft u een gezondheidsvragenlijst aan. Wij verzoeken u deze thuis in te vullen en bij uw eerste bezoek mee te brengen. Het is voor ons van groot belang kennis te nemen van medicijngebruik en ziekten die invloed kunnen hebben op het verloop van aandoeningen in de mond. Tevens kunnen wij dan vaststellen welke specifieke maatregelen eventueel getroffen dienen te worden bij onderzoek en behandeling.

Parodontitis: hoe komt het eigenlijk?

In het merendeel van deze gevallen heeft de oorzaak van het probleem zijn oorsprong in een infectie door bacteriën in de mond. Ook spelen factoren zoals roken, stress, medische problemen als suikerziekte of gebruik van medicijnen voor b.v. epilepsie en individuele vatbaarheid in veel gevallen een rol.

Wat is parodontitis?

Een ontsteking in de tandvleesrand kan zich in het eerste stadium uitbreiden naar het kaakbot. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich verder in de diepte. De vezels gaan door de ontsteking verloren en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets (ruimte tussen tandvlees en tanden en kiezen) dieper. In de verdiepte pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis. Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn al deze verschijnselen echter afwezig. Zeker als u rookt kunnen de voornoemde verschijnselen verder onderdrukt worden, waardoor parodontitis lang onopgemerkt blijft.

Algemene vragen

Hoe is Pro-Rotterdam bereikbaar?

Rotterdam Centraal Station:

met de metro naar Station Leuvehaven
met de trein naar Station Blaak
met tram 21 stapt u uit op de Blaak
met tram 20 en 23 stapt u uit bij de halte Leuvehaven

Zuidplein:

met de metro naar station Leuvehaven

Wat vergoeden de verzekeraars?

In verband met de grote verscheidenheid aan pakketten is het voor ons moeilijk te voorspellen wat uw eigen bijdrage voor de geplande behandeling precies zal zijn.

Wij raden u aan om bij uw verzekering te informeren naar de vergoeding (van de kosten). De ziektekostenverzekeraars hanteren uiteenlopende vergoedingen. Dit is sterk afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de gekozen verzekeringsvorm.

Wat zijn de kosten van het eerste bezoek?

Afhankelijk van het aantal röntgenfoto’s die nodig zijn (eventueel aanvullend aan de foto’s van de tandarts) zal het eerste bezoek ongeveer € 270.- zijn.

Openingstijden

maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur;
telefonisch van 8:00 tot 16:30 uur (010-201 88 60)

Uw eerste bezoek aan de kliniek?

Het eerste bezoek duurt normaal gesproken 45 minuten. Tijdens dat eerste bezoek maakt u uitgebreid kennis met de tandarts die graag wil weten wat de eventuele problemen met betrekking tot uw gebit zijn en wat uw wensen zijn.

Er wordt meestal een overzicht röntgenfoto gemaakt van uw tanden, kiezen en kaken waarna bekeken wordt of u bij ons aan het juiste adres bent.
Er zal in grote lijnen worden uitgelegd wat wij u kunnen bieden op tandheelkundig gebied, waarna eventueel een vervolgafspraak wordt gemaakt voor verder onderzoek om met de verkregen gegevens een goed gefundeerd plan op te stellen.

Wanneer er meerdere behandelingsmogelijkheden zijn, zal van elk een kostenbegroting worden gemaakt. Wij adviseren u om de begroting met uw zorgverzekeraar te bespreken en te vragen of een machtiging voor de behandeling door ons moet worden aangevraagd.

Nadat het uiteindelijke behandelplan met u is besproken en u akkoord gaat met het voorstel en de daarmee samenhangende kosten, worden in goed overleg met u afspraken gemaakt voor de geplande behandeling.
Bij zeer uitgebreide behandelingen zullen wij om een schriftelijke akkoordverklaring vragen.