Samenwerking met andere specialisten

Afhankelijk van de problemen die bij u worden vastgesteld is, voor het bereiken van het maximale resultaat en voor het bieden van de beste opties aan u in een behandelplan, in een aantal gevallen consultatie met andere specialisten aangewezen.
 

Tandvleesproblemen

In het geval van ontsteking van uw tandvlees is het plaatsen van implantaten niet verantwoord. Daarom wordt bij het eerste consult altijd gekeken naar de mate van gezondheid van uw tandvlees. Mocht die niet optimaal zijn dan zal u door een van de tandarts-parodontologen worden behandeld om dit probleem op te lossen alvorens verder te gaan met de behandeling voor implantaten.

 

Beugels

Consultatie met de orthodontist waarmee de Kliniek nauw samenwerkt is, na overleg met uw verwijzer, een mogelijkheid die altijd in een vroeg stadium wordt gebruikt. Doordat met het plaatsen van implantaten een niet beweegbaar object in uw mond wordt aangebracht, zijn veranderingen van de stand van de andere tanden en kiezen in uw mond na het plaatsen van een implantaat zeer moeilijk. Daarom is het onze werkwijze, zoals ook al eerder aangegeven, dat eventueel zelfs bij het plaatsen van 1 implantaat, goed moet worden afgewogen met het oog op de consequenties of een beugel als voorbereiding nodig is.

Tegenwoordig is het gebruik van (plak)beugels steeds meer het middel om na voorbereiding hiermee een optimaal esthetisch resultaat te behalen met implantaten maar ook met kronen en bruggen bij volwassenen. Door het maken van kleuren dia's bij het eerste en verdere bezoeken in de Kliniek, is consultatie met de orthodontist zonder extra consult voor u, op korte termijn mogelijk. Dit is iets wat normaal gezien, met het oog op de wachtlijsten in de gezondheidszorg, niet mogelijk is als u op eigen gelegenheid een afspraak wilt maken. Mocht de optie orthodontie dan mogelijk blijken, dan kan daarna een persoonlijk consult voor u worden afgesproken waarbij de orthodontist u dan uitgebreid kan voorlichten over de voor- en nadelen van deze behandelmethode.

Kijk voor meer informatie over beugels en behandeling bij orthodontisten op www.orthodontist.nl.

 

Wortelpunt problemen

Een tweede specialisme is de tandarts-endodontoloog. In geval van (rest-)ontstekingen aan de wortelpunt(en) met al aanwezige wortelkanaalbehandelingen of tanden of kiezen met een complexe wortelkanaal structuur die niet door de tandarts zelf opgelost kunnen worden, kan deze specialist uitkomst bieden. Daarmee kunnen tanden of kiezen die hierdoor slechte vooruitzichten hebben, gered worden. Daardoor kan bijvoorbeeld een implantaat niet nodig zijn.

Door rontgenfoto's waar de voornoemde problemen op zijn afgebeeld na overleg met uw verwijzer ter beoordeling aan de tandarts-endodontoog te sturen, kan deze uitsluitsel geven over wat de mogelijkheden zijn in deze.

Kijk voor meer informatie over wortelkanaalbehandelingen en tandarts-endodontologen op www.nvve.com.

 

Consultatie polikliniek mondheelkunde en kaakchirurgie

In sommige gevallen is met het oog op botvermeerderende operaties samenwerking met een kaakchirurg nodig. Afhankelijk van de situatie zal in overleg met de verwijzend tandarts daarvoor kontakt worden gezocht met deze specialist en indien nodig een consult voor u worden georganiseerd.

 

“Impantologische
 oplossingen door een
 interdisciplinaire aanpak.”